تشک مواج Low risk

LOW RISK (LSD: Low risk Semi Digital)

این دسته از تشک های ‌مواج در بخش های بستری به ویژه برای بیماران با ریسک متوسط به کار می‌رود.

برای تشک مواج مدل Low Risk  از پمپ S7 استفاده می‌شود. این مدل پمپ‌ها دارای حداکثر فلوی خروجی 7 لیتر در دقیقه هستند.

تنظیم دستی فشار در این پمپ با استفاده از جدول قد و وزن ارائه شده انجام می‌شود.

تشک‌های Low Risk داری 18 سلول قابل تعویض از جنس TPU می‌باشد.

اسکرول به بالا