تشک مواج Medium Risk

Medium Risk (MSD: Medium risk Semi Digital)

این دسته از تشک های ‌مواج در بخش‌های CCU و بستری و بویژه برای بیماران با ریسک متوسط به کار می‌رود.

برای تشک مواج مدل Medium Risk از پمپ S9 استفاده می‌شود. این مدل پمپ‌ها دارای حداکثر فلوی خروجی 9 لیتر در دقیقه هستند.

تنظیم دستی فشار در این پمپ با استفاده از جدول قد و وزن ارائه شده انجام می‌شود.

تشک‌های Medium Risk داری 16 سلول قابل تعویض از جنس TPU می‌باشد.

اسکرول به بالا